Creation in the Old Testament

Vid Snoj

Our intention today is to speak about »the beginning of things«. When I was invited to participate in a conference on this topic, I accepted the task of discussing the creation of the world in the book of revelation, the Bible. My time is, like that of other speakers, limited. Yet I am nevertheless convinced we should ask ourselves at the very beginning, before tackling the selected topic, whether we are ready at all for a biblical narrative about creation. I don’t think we’re losing time with this question; after all, in Jewish mysticism it was once necessary to reach a...

Stvarjenje v Stari zavezi

Vid Snoj

Naš namen danes je govoriti o »začetku stvari«. Naloga, ki sem jo sam prevzel ob vabilu k sodelovanju pri posvetu o tej témi, je pretresti stvarjenje sveta v knjigi razodetja, v Bibliji. Moj čas je, tako kot čas drugih razpravljavcev, omejen. Vendar sem prepričan, da se moramo na začetku, preden se lotimo izbrane téme, vprašati, ali smo sploh zreli za biblično pripoved o stvarjenju. Prepričan sem, da s tem vprašanjem ne izgubljamo časa; nekdaj v judovski mistiki ni kar tako veljalo, da je treba za pripustitev k premišljevanju ma’ase be-re’šit, Božjega »dela v...

Introductory greetings for the Symposium “The Beginning of Things”

Milica Kač

(Symposium on different interpretations of genesis of the world, organised by CAS Logos in the frame of Forum Orient-Occident, Ljubljana, May 2003)A fiendly Good morning to each and everyone of You!We all have had the opportunities for the first greetings and that initial ¨”How are You doing?”, so it is time for a heartly welcome on behalf of all those who are hosting the fourth formal get together of this friendly group which is also the third meeting of the forum Orient-Occident. This time we are gathered under the title The beginning of things and the Logos members...

Pozdravne besede za simpozij “Začetek stvari”

Milica Kač

(Simpozij o različnih razlagah nastanka sveta, ki ga je KUD Logos organiziral v okviru Foruma Orient-Occident v Ljubljani maja 2003 / Symposium on different interpretations of genesis of the world, organised by CAS Logos in the frame of Forum Orient-Occident, Ljubljana, May 2003)Lep dan vsem voščim!Tisti prvi: “Zdravo, kako gre?”, smo si imeli priliko zaželeti, sedaj pa prisrčen dober dan v imenu vseh tistih, ki danes z veseljem in navdušenjem, seveda pa tudi z nekaj – upam, da zdrave – treme gostimo četrto formalno druženje te prijateljske skupine, ki je hkrati ...