Obračun života sa smrću

Vlado Vladić

DASvidjelo mi se, Bože, postojanje,makar jedva naslućujem u čemu se ono sastoji.Svidjelo mi se postojanje,a ponekad uspijevam da mi se svidida i Ti postojiš – i stoga:Kažem Ti: Da, Bože!Makar je Da u mom životu teško raspoznati od Ne.Kažem Ti: Da, Bože!Makar u meni cvate sumnja da će Da zajedno sa mnombiti sahranjeno u grobu kao jednom konačnom Ne.Kažem Ti: Da, Bože!Makar su Tvoja obećanja tako sveobuhvatnada ne vidim mjesta za svoju volju i njihovo prihvaćanje.Kažem Ti: Da, Bože!Makar me vječnost i punina više straše nego li privlačeili me privlače tek...