Umetnost kot prevajanje

Vid Snoj

Video:Zbornik : Über das Geistige in der Kunst – zum zweiten Mal

Branje v Vilenici

Gorazd Kocijančič