Nasveti za uspešno literarno kariero

Uroš Zupan

Nič svetenja po diplomatskih salonih, rokovanja s predsednikiin poljubljanja rok atašejem.Nič večerij s kralji & plemenskimi starešinami, ko si v zadregi,da ne boš znal v pravilnem vrstnem redu uporabljati srebrnegapribora ali prstov, in bo polžja lupina končala v dekoltejuali trajni ondulaciji pri sosednji mizi sedeče damečeljust v kozarcu s šampanjcem, vse skupajpa v spominih in dnevniku.Nič festivalov & branj – Oh, kakšna eminentna družba. Naj padeta name svetloba in dinamit Alfreda Nobela,ali pa vsaj zvezdni prah s Pulitzerja. Tri dni se ne bomumival in krtačil....

Some advice for a successful literary career

Uroš Zupan

No hanging around diplomatic receptions, handshaking with presidentsand kissing the hands of attachés.No dinners with Kings and tribal elders, frightenedthat you will not know when to use the silverwareand when your fingers, and the snail shell thus ends in the cleavageor the permanent wave of the lady sitting at the next tablea denture in a champagne glass, and everythingin the memoirs or in the diary.No festivals and readings – oh, what eminent society. Letthe light and the dynamite of Albert Nobel fall on me,or at least the stardust from Pulitzer. I shall notwash or brush myself for three...