Stotici o bogoslovju in ojkonomiji učlovečenja Božjega Sina

Maksim Spoznavalec (prev. Gorazd Kocijančič)

 Prva stotica1. Eden (je) Bog, brezpočelen,[1] nedoumljiv, in sceloma ter vselej poseduje moč biti <toû eînai he dýnamis>;[2] On povsem onemogoča misel na “kdaj” in “kako”, saj (je) vsem nedostopen in ga nobena od bivajočih stvari ne razpoznava po naravni očitnosti <émphasis>.2. Bog ni po sebi <di’ heautón>[3] na tak način, da bi mi to lahko vedeli; ni ne začetek ne konec ne sploh kaj drugega od tega, kar se s tem vred naravno motri. On je namreč brezmejen, negiben in neskončen, saj je[4] neskončno onkraj vsake bitnosti, (z)možnosti...