Štirideset poglavij o treznoumju

Filotej Sinajski (prev. Ksenja Geister)

SV. FILOTEJ SINAJSKIŠtirideset poglavij o treznoumju[1]1. V nas se dogaja umskozaznavni boj, težji od čutnozaznavnega. Pobožni delavec[2] mora v svojem umu teči in se gnati naprej proti cilju[3] z namenom, da bi v svoje srce na popoln način shranil spominjanje na Boga kakor biser ali drag kamen.[4] Odložiti moramo vse, tudi svoje telo, in prezirati to sedanje življenje, tako da bomo imeli samo Boga v svojem srcu.2. Ko smo zaposleni z umskozaznavno bitko, bi morali zaradi nje storiti vse, kar zmoremo, da bi izbrali duhovna delovanja na osnovi Svetega pisma in jih svojemu umu prilagodili kakor zdravilne obliže. Od zore...

Iz besedil o treznoumju

Evagrij Pontski (prev. Gorazd Kocijančič)

1. Samotar mora vedno bivati  tako, kakor da bo jutri umrl in – obratno -, da mora telo uporabljati tako, kakor da bo skupaj z njim živel še mnogo let: prvo namreč potolče misli naveličanosti in naredi samotarja bolj vnetega; drugo pa ohranja njegovo telo pri zdravju in  obvaruje vselejšnjo enakomernost samoobvladovanja2. Kdor se je dotaknil spoznanja in od njega kot sad utrgal užitek, se ne bo dal nič več prepričati demonu domišljavosti, četudi mu predoči vse užitke tega sveta. Kajti kaj bi mu lahko obljubil boljšega od duhovnega motrenja?[1] V kolikor pa smo brez okusa spoznanja, zavzeto udejanjajmo praktiko ter...