« Nous ne pouvons pas enfermer la vérité dans des principes scientifiques »

Tone Smolej

La réception précoce de Léon Chestov en SlovénieLe nom de Léon Chestov apparaît pour la première fois dans la presse slovène en 1925. Les critiques de l’époque se montrent réservés en particulier envers ses œuvres ayant trait à Tolstoï. Le critique de la revue littéraire catholique Dom in svet déclare ainsi que «la philosophie superficielle et la pensée journalistique de Chestov ne sont pas la voie la plus sûre vers la profondeur» (Čibej 1927: 275).1Le premier véritable médiateur de Chestov auprès des Slovènes est Anton Ocvirk qui, dans les années 1931-1933, effectuait à Paris ses études de troisième...

»Resnice ne moremo vkleniti v znanstvena načela«

Tone Smolej

Zgodnja slovenska recepcija Leva ŠestovaIme Leva Šestova se v slovenski publicistiki pojavi prvič leta 1925. V drugi polovici dvajsetih let se občasno zgolj omenjajo njegova dela o Tolstoju in Dostojevskem, večinoma z zadržki. Kritik v Domu in svetu tako zapiše misel, da Šestovova »površna filozofija in publicistično mišljenje nista baš najboljša pot do globine« (Čibej 1927: 275).Slovenci smo se zares srečali s Šestovom šele v tridesetih letih, glavni posrednik pa je bil Anton Ocvirk, ko je kot diplomant ljubljanske slavistike leta 1931 prispel v Pariz, kjer je dve leti študiral primerjalno književnost. V tem...