O smrti

Tomaž Župančič

SmrtGlede smrti živa duša ne ve, ali ni nemara največja sreča, ki more doleteti človeka: in vendar se je svet boji, kot da bi natanko vedel, da je vseh nesreč najhujše zlo. Ta nevednost, ki misli, da ve, česar ne ve, je vsekakor vredna najostrejše graje in obsodbe.Sokrat (Platon)O smrti v naraviTolikokrat klevetana smrt je le navidez tuja življenju.Po stari tradiciji, ki jo predstavlja npr. Nikolaj Kuzanski, so v Bogu uravnotežena vsa nasprotja, bolj natančno, do Boga pridemo, če vsa nasprotja seštejemo. Tako je pa zato, ker je naš svet svet večnih sprememb, pravi, ki nihajo od enega pola do...