Bol mističara

Mario Kopić

Michel de CerteauMistička fabulaFamozne debate o modernoj i postmodernoj najčešće su se kristalizirale kao spor o primatu jedinstva ili razlike. U teologiji, odnosno kristologiji, tome se sporu priključivao i spor o primatu smrti na križu ili uskrsenja.  Francuski teolog, psihoanalitičar i historiograf Michel de Certeau (1925-1986) u tome  sklopu neće pledirati jednostavno za primat jedinstva ili razlike, niti pak križa ili uskrsenja, nego će Isusovo uznesenje, njegovo postajanje odsutnim i ustupanje mjesta Crkvi nazvati odlučnim kristološkim događajem. Odnos jedinstva i razlike pak ne smatra odnosom...

Sedanje duhovno stanje in ideja negativne teologije

Semjon Frank (prev. Tadej Rifel)

Semjon Frank1Sedanje duhovno stanje in ideja negativne teologije2Prilagojen programu letošnjega3 mednarodnega filozofskega kongresa, bom v zvezi s sedanjim duhovnim stanjem poskušal obravnavati problem »negativne teologije – ali, če uporabim izčrpnejši in pomenljivejši izraz – »učene nevednosti«.4Vsesplošno znano dejstvo je – vsak človek ga občuti tako rekoč na lastnem telesu – da živimo v obdobju krize: tradicionalni temelji so se zamajali na vseh področjih življenja in se delno tudi že podrli. Vsakemu globokemu motrilcu [jedem Tieferblickenden] je tudi jasno, da so vse te raznovrstne krize –...

The question that should better be avoided

Pavle Rak

Some years ago there was talk of building a new church in the centre of Athens to alleviate the problems of the Metropolitan Church, which became too small for the growing needs. But where could an appropriate space be found in the town centre? Some very orthodox Christians said there was a good space, but unfortunately it was occupied by a temple dedicated to demons. The idea was to destroy the Parthenon and convert this land, that had been dedicated to Satan for more than two thousand years, into a temple of God.Almost at the same time, I was present when one of the...

The Identity of Dionysius Areopagite. A Philosophical Approach

Gorazd Kocijančič

One of the authors that is mentioned most often and is also brilliantly commented upon by Sergei Averintsev in his “Poetics of the Early Byzantine Literature” is Dionysius Areopagite. This is no coincidence. Dionysius, or better Pseudo-Dionysius, as he is called by the Russian philologist in accordance with the contemporary scholarly convention, has influenced profoundly the spirituality, theology and philosophy in the East and the West, and still represents an intriguing challenge to them.  On this occasion I would like to present a new, philosophical approach to the question of Denys’s identity and – let me divulge in...