Editoral

Gorazd Kocijančič

The American administration described the attacks on the World Trade Center and the Pentagon as the act of war. Various experts promptly provided us with the explanation that the “new” terrorism differs from the “old” one in the fact that it strives for horrifying effects without paying much attention to the semantics of this act. The old terrorism was, according to them, a horrifying means of communication, the new one just opts for the immediate effect and, therefore, merits military retaliation. The declaration of war against Afghanistan, the Western scapegoat, is thus a logical consequence of such an understanding...

Uvodnik

Gorazd Kocijančič

Napad na Svetovni trgovinski center in Pentagon je ameriška administracija kmalu proglasila za vojno dejanje. Analitiki so pohiteli s pojasnili, da se »novi« terorizem razlikuje od »starega« prav po tem, da hoče doseči srhljive učinke, ne da bi mu bilo mar za semantiko. Stari terorizem naj bi bil srhljivo sredstvo komunikacije, novi pa naj bi hlepel le po dejanskem učinku in naj bi zato zahteval povračilna vojna dejanja. Vojna napoved grešnemu kozlu Afganistanu je logična posledica takšnega razumevanja terorja.Vendar pa so takšne oznake nespametne in povsem neustrezne. Dejanje islamskega terorizma ima eminentno simboličen...