Lepota pri Avguštinu

Carrol Harrison

Svetniškega kneza Miškina v romanu Dostojevskega Idiot zasmehujejo, ker je dejal, da bo svet odrešila lepota. To je pomisel, ki jo njegovi zasmehovalci pripisujejo temu, da je zaljubljen in da je kristjan. To se v resnici zdi precej nenavadna, da ne rečemo veličastna trditev – lepota kot odrešenje sveta –, vsekakor pa je trditev, kakršno teologi, ki se navadno ukvarjajo z vprašanji odrešenja, ne zajamejo pogosto v svojo razlago teorij sprave. Izreci jo teologu, in verjetno bo tako zbegan kot tisti, ki so slišali kneza Miškina – tako zelo je namreč...