Srečanje duhovnega in naravoslovnega v mističnem

Mitja Peruš

(s primerjavo do domnevnih zvez) UVOD IN KONVERGENCA — »VSEPOLNA PRAZNINA«Če duhovno doživljanje povsem presega sledove konkretnosti (oblik, konceptov, idej, misli, torej zaznavnih in kognitivnih enot) govorimo o transcendentalnem (presežnem) duhu. Spoznavna mistika je seveda onstran običajnih duševnih oziroma razumskih procesov trdno v razsežju duha oziroma uma – v vrhuncu pa onstran vsega opredeljivega, tudi zavesti.Podobno je kvantni vakuum, temelj Narave, onstran običajnih materialnih procesov trdno v domeni kvantne fizike. Vakuum je nič v dejanskosti, a vse v »ozadju možnosti«. Kvantna...

Makarij v Paladijevi Historia Lausiaca. Pričevanje o zgodnjem meništvu

Jasna Hrovat

Pred dobrimi sto leti je Edward Cuthbert Butler dokončal redakcijo besedila, ki je sedaj na splošno uveljavljeno kot avtentično delo avtorja Paladija, spisano v grškem jeziku in znano pod naslovom Lausiaké historía, latinsko Historia Lausiaca, ali tudi kot Lausiakón, Lausaïkón, Parádeisos, Bíos tôn hagíon patéron, He pròs Laûson historía, torej Pripoved, posvečena Lavzu.Lavz, komornik na dvoru Teodozija II,  si je želel izvedeti vse o življenju puščavnikov, o njihovih naporih in cilju darovati življenje popolnoma Bogu in doseči odrešenje – svoje in vsega človeštva. Paladij je – čeprav, kot sam...

Himne o veri 81-82

Efrem Sirski

O biseruHimna 81IV enem od dni biservzel sem bratje moji, videl sem v njem skrivnostiotroke kraljestva, podobe in likete vzvišenosti. Postal je vrelecin pil sem iz njega skrivnosti Sina.Odpev: Blagoslovljen bodi tisti, ki je z biserom primerjal kraljestvo na višavah.IIPoložil sem ga, bratje moji, na dlan svoje roke,da bi ga preiskal. Ko sem ga zrl iz ene strani: nastala so obličjaz vseh strani, preiskovanje Sina,ki je nedostopen, saj je ves luč.IIIV tej presojnosti videl sem Presojnega,ki ga ni moč zamegliti; in v njegovi...