Žeja po puščavah ...

Špela Pahor

Nekega dne nam je nekdo od bralcev podaril kup knjig v francoskem jeziku. V naši knjižnici je katalogizacija francoskih knjig moja naloga. Torej sem se lotila dela. Odločiti sem se morala, katere knjige obdržati  in katerih ne. V rokah sem držala knjigo Le Scorpion d’Orient....

Sestra Emanuelle o revežih, medverskem dialogu in prijateljih muslimanih

Špela Pahor

Pripravila Špela PahorOdlomki so prevod iz knjige Je suis la femme la plus heureuse du monde (Paris, 2012).Kdo ne pozna redovnice, sestre Emanuelle? V  svetu je najbolj poznana zato, ker je živela med reveži na smetiščih v okolici Kaira. Imenovali so jo tudi Mati Tereza iz Kaira. Toda ona je odgovarjala: »Mati Tereza je čisto nekaj drugega. Jaz nisem ustanovila novega religioznega reda, saj nisem imela moči za to; še naprej sem živela v moji kongregaciji. Čutila sem potrebo po tem, da živim v pokorščini.« Toda zanjo je živeti v pokorščini pomenilo iskanje, katera je njena pot, kako živeti božjo ljubezen, kaj...

Dominik Pegan. Duhovnik, glasbenik in etnograf

Špela Pahor

Špela Pahor je univ. dipl. etnologinja in kult. antropologinja, bibliotekarka in pravljičarka.ABSTRACTDominik Pegan was a priest, musician and ethnographer. He was born in 1915 at the village Ponikve on the Karst. He visited schools in Koper and Nova Gorica. In the year 1940, he was ordained priest. He first served his duties at the small villages around Buzet. After the war, he was a priest at Krkavče and Dekani, villages belonging to the Koper diocese, and spent the last few years in Portorož, taught lessons in religion and celebrated mass at the village Korte above Izola. He was a...

Popularna kultura in vsakdanje življenje

Špela Pahor

Špela Pahor je univ dipl. etnologinja in kulturna antropologinja, samostojna knjižničarska referentka in pravljičarka.Danes se v družboslovju pojem kultura ne uporablja več le v ozkem pomenu te besede  za označevanje visoke umetniške ali intelektualne dejavnosti, pač pa v širokem antropološkem pomenu, ki zajema različne načine življenja, obnašanja, medsebojnih odnosov, načinov preživetja in načinov prilagajanja na okolje ter s tem povezana raznovrstna uporabna znanja; zajema različne poglede in prepričanja, vrednote, ideje in simbolne predstave. Beseda kultura tako postane tudi sopomenka besede...