Beseda in knjiga

Sergej Averincev

Ni naključje, da ima beseda literatura iste korenine kot beseda littera. Rimljani so literaturo imenovali preprosto litterae, »črke« (za latinščino to ponavlja francoščina z belles-lettres).Nekoliko groba preprostost rimske rabe besede ni brez razloga. Literatura se neposredno ne materializira drugače kot v »literah« – v napisanem in prebranem tekstu. Spomnimo se, da je Herman Hesse, ki ni bil samo eden najzanimivejših pisateljev, ampak tudi eden najpazljivejših in najhvaležnejših bralcev dvajsetega stoletja, svoje pozne pesmi posvetil po svoje izjemni ...

Bit kot popolnost, lepota kot bit

Sergej Averincev

Zgodnjebizantinske predstave o lepoti, podane v literaturi, je vsekakor treba gledati v kontekstu z njimi sočasnih predstav o lepoti nasploh –predstav, katerih celoto smo imenovali bizantinska estetika. Toda preden spregovorimo o zgodnjebizantinski estetiki, in tudi o srednjeveški estetiki nasploh, je treba odgovoriti na vprašanje, kako je o njej sploh možno govoriti.Začnimo z enostavno resnico. Kot je znano, samega termina estetika ali nečesa, kar bi mu vsaj približno ustrezalo, ne najdemo v jeziku evropske filozofske tradicije vse do srede XVIII. stoletja, ko je nemški...