Budnost

Béla Hamvas (prev. Gabriella Gaál)

(odlomek iz zbirke esejev Scientia Sacra)Čuvaj časa pred zgodovino[1] so Vede: sveta knjiga Indije. Beseda vede je izpeljanka iz vidje in je v zvezi z latinskim videre, približno torej pomeni gledati in videti. Vse, kar Vede pravijo, sta predvsem prizor in podoba. Ne samo podoba, ki jo človek vidi podnevi, ampak tudi v snu in domišljiji; a zdi se, da ne samo podoba stvari, ampak tudi smisel in pomen stvari; tudi tisto, kar se s stvarmi dogaja, kar stvari povezuje in ločuje. Zato se razlage, po katerih je vidja toliko kot gledati in videti, izkažejo za omejene. Pravilneje je, če človek reče, da je pomen vidje znanje....