Srečanje duhovnega in naravoslovnega v mističnem

Mitja Peruš

(s primerjavo do domnevnih zvez) UVOD IN KONVERGENCA — »VSEPOLNA PRAZNINA«Če duhovno doživljanje povsem presega sledove konkretnosti (oblik, konceptov, idej, misli, torej zaznavnih in kognitivnih enot) govorimo o transcendentalnem (presežnem) duhu. Spoznavna mistika je seveda onstran običajnih duševnih oziroma razumskih procesov trdno v razsežju duha oziroma uma – v vrhuncu pa onstran vsega opredeljivega, tudi zavesti.Podobno je kvantni vakuum, temelj Narave, onstran običajnih materialnih procesov trdno v domeni kvantne fizike. Vakuum je nič v dejanskosti, a vse v »ozadju možnosti«. Kvantna...

Cosmology: The Science of the Universe

Francesco Longo

A brief introduction of the recent scientific developments of satellite web site. Some personal consideration are added at the end of the presentation.1. INTRODUCTIONCosmology is the scientific study of the large scale properties of the Universe as a whole. It endeavors to use the scientific method to understand the origin, evolution and ultimate fate of the entire Universe. Like any field of science, cosmology involves the formation of theories or hypotheses about the universe which make specific predictions for phenomena that can be tested with observations. Depending on...