Sedanje duhovno stanje in ideja negativne teologije

Semjon Frank (prev. Tadej Rifel)

Semjon Frank1Sedanje duhovno stanje in ideja negativne teologije2Prilagojen programu letošnjega3 mednarodnega filozofskega kongresa, bom v zvezi s sedanjim duhovnim stanjem poskušal obravnavati problem »negativne teologije – ali, če uporabim izčrpnejši in pomenljivejši izraz – »učene nevednosti«.4Vsesplošno znano dejstvo je – vsak človek ga občuti tako rekoč na lastnem telesu – da živimo v obdobju krize: tradicionalni temelji so se zamajali na vseh področjih življenja in se delno tudi že podrli. Vsakemu globokemu motrilcu [jedem Tieferblickenden] je tudi jasno, da so vse te raznovrstne krize –...

Rusi in Slovenci – zaželeno edinstvo protislovij

Pavle Rak

Za začetek bom poskusil opredeliti, kaj imamo lahko Rusi in Slovenci kot Slovani skupnega. Zavedam se, da se tak poskus le težko izogne stereotipom, ki jih o Slovanih sami Slovani ali pa njihovi sosedje in razni nevoščljivci. Še huje: če se naše medsebojne razlike brez težav pokažejo in opredelijo na stvarni ravni – se podobnosti in splošne poteze nahajajo skoraj izključno na področju stereotipov. Poglejmo to, kar je najbolj elementarno: naziv “Slovani” izhaja iz latinske besede, ki označuje sužnje, ali iz slovanske besede “slovo” (kar je...