Rumi in princip ljubezni

Raid Al - Daghistani

UvodO ljubezni je veliko napisanega. Morda celo največ … Toda nikoli ne bo o njej napisanega dovolj. Kako smo lahko o tem prepričani? Odgovor je preprost: jezik ne zmore zaobjeti in dokončno pojasniti fenomena ljubezni. Mistik Sumnun je dejal, da lahko neko ‘stvar’ opišemo samo z nečim, kar je subtilnejše od tistega, kar opisujemo. Kako lahko torej potem opišemo ljubezen, ki je najsubtilnejša od vsega?Tako tudi razprava o Rumijevem principu ljubezni ne bo nič drugega kot zbledeli poskus, da se približamo temu, čemur se lahko približamo zgolj v izkušnji, doživljanju, onstran besed in jezika. Kljub temu je...