O živem Bogu

Romano Guardini (prev. Robert Kralj)

Kaj torej pomeni svetopisemsko, zlasti novozavezno razodetje za razumevanje Božje resničnosti in njenega odnosa do sveta?To lahko ubesedimo na različne načine. Za naš duhovni položaj se zdi pomembno predvsem tole: svetopisemsko razodetje zagotavlja Božjo neodvisnost v odnosu do...

Drevesa Izole Vicentine

Romano Guardini (prev. Robert Kralj)

Iz zahvalnega govora po podelitvi častnega meščanstva v Izoli Vicentini 12. oktobra 1963Dovolite mi, moji spoštovani poslušalci, da še enkrat osebno spregovorim.Zdaj je minilo že več kot pol stoletja, odkar sem znanstveno dejaven. Poučeval sem na univerzah v Berlinu, Tübingenu in Münchnu, a sem ob vsem tem – naj mi bo dovoljeno reči – tudi precej napisal.Morda se boste čudili in spraševali, kaj ima to opraviti z Izolo. V resnici veliko, kajti prav tu, v naši hiši, na vrtu in v parku, sem pripravljal predavanja in snoval knjige.Ob tej priložnosti sem se spomnil druge, zelo slavne povezave med filozofijo in...

Liturgična izkušnja in epifanija

Romano Guardini (prev. Robert Kralj)

Epifanija v Stari zaveziV zgodovini odrešenja obstaja dogajanje, katerega pomen je za krščansko življenje – tako menim – dolgo ostal neopažen, za katerega pa se zdaj zdi, da razločneje stopa v ospredje: to je epifanija.Če odmislimo religiološki pomen besede, nam je ta najprej znana kot ime praznika šestega januarja. V zvezi s tem označuje dejstvo, da se je Gospod kot Mesija v Betlehemu razglasil modrim z Vzhoda, Janezu Krstniku ob Jordanu in učencem na svatbi v Kani Galilejski. V naših razmišljanjih seveda razumemo z epifanijo to, kar se je v omenjenih dogodkih zgodilo, a to dojemamo po eni strani nadrobneje, po drugi...