»Sto ljudi, sto čudi« ali Jamesov mnogoplastni izkustveni univerzum

Blaž Cotman

William James: Raznolikost religioznega izkustva: Študija človeške naraveZaložba Krtina, Ljubljana 2015, str. 464; prev. Sebastjan VörösRecenzija je bila že objavljena v filozofski reviji Analiza, št. 1, letn. XX, 2016, str. 117–122.Raznolikost religioznega izkustva (The Varieties of Religious Experience, 1902),[1] klasika eminentnega ameriškega psihologa in filozofa Williama Jamesa (1842–1910), ki je nedavno naposled izšla v – zgledno dognanem – slovenskem prevodu Sebastjana Vörösa, ostaja verjetno še dandanašnji, torej več kot stoletje po njenem izidu, najsubtilnejša (psihološka) tematizacija...