Temeljni pojmi islama

Raid Al - Daghistani

Temeljni Pojmi Islama[1]1.)    IslamIslam je ena redkih svetovnih religij, ki svojega imena ni prejela po imenu svojega ustanovitelja, preroka Mohameda. Krščanstvo se recimo imenuje po Jezusu Kristusu, konfucijanstvo po Konfuciju, budizem po Budi. Od kod torej ime islam?Beseda islam je izpeljanka iz glagola aslama, ki v arabščini pomeni oz. »predati se [nekomu ali nečemu]«. Islam kot glagolnik besede »aslama« pomeni »predanost«. Islam kot monoteistična religija pomeni torej »predanost enemu in edinemu Bogu«. Tisti, ki se Bogu »predaja«, je muslim oz. musliman. Beseda musliman je aktivni deležnik glagola...

Mindfulness and self-examination in Sufism

Raid Al - Daghistani

  1. What is Sufism?When it comes to the question of defining the essence of Sufism, one will notice that there is a difference of opinion not just among contemporary academics, but also among Sufis themselves. The renowned Islamic mystic of 11th century al-Qushayrī (d. 1074) recounts in his Epistle that when people discuss over the meaning of Sufism, each speaks from his own experience.[1] The difference of opinion on Sufism arises therefore not out of a lack of knowledge on the subject in question, but rather out of the nature of Sufism itself, or more precisely, out of variety of its existential and experiential...

Tafakkur and tadthakkur – two techniques of Islamic spirituality

Raid Al - Daghistani

The present paper focuses on two important “initiatic techniques” of Islamic spirituality or Sufism: tafakkur and tadthakkur. Both concepts have multiple meanings. Tafakkur could be translated as “contemplation”, “spiritual reflection”, or “meditation” on God, whereas tadthakkur could be translated as “remembrance” of God, “recollection”, “evocation” or “invocation” (of His most beautiful Names).[1] These two essential spiritual methods of Sufism are also found on the list of so-called “spiritual stations” (maqāmāt), which a Muslim mystic (Sufi) must acquire on his inner spiritual ascent towards...

Kratak pregled glavnih filozofskih stavova kod Ibn Sine

Raid Al - Daghistani

Ovaj rad predstavlja najznačajnije ideje i mišljenja velikog islamskog filozofa Ibn Sine, na Zapadu poznatog pod imenom Avicenna, te pojedine njegove nauke koje će ostaviti najdublji trag u intelektualnim debatama u stoljećima iza njega. Njegova najznačajnija djela i ključni događaji koji su uticali na njegov rad bit će ukratko izloženi. Nekim njegovim stavovima bit će dato samo malo prostora, doć će se drugim posvetiti više pažnje. Na pojedinim mjestima njegove teze bit će uspoređene sa tezama kasnijih »zapadnih filozofa«, dok će na drugima više pažnje biti poklonjeno ostavštini prethodnih filozofsko-duhovnih uticaja...

Arabische Sprache im Kontext der Kultur der Ambiguität

Raid Al - Daghistani

 1.)   DEFINITION DER KULTURELLEN AMBIGUITÄT  2.)   FORMEN KULTURELLER AMBIGUITÄT IM ISLAM –       Akzeptanz einer Pluralität von Diskursen–       Akzeptanz unterschiedlicher Deutungen–       Ambiguitätsreflexion und Ambiguitätstraining  3.)   KURZE DARSTELLUNG DER GESCHICHTE EINES SPRACHREICHES–       Sprachreformen: linguistische Eroberungszüge der islamischen...

Psihospirituologija islamske mistike

Raid Al - Daghistani

 »Kdor spozna samega sebe, spozna svojega Stvarnika«To načelo preroka Mohameda tvori izhodišče spoznavno-duhovnih prizadevanj muslimanskih mistikov. Številni spisi klasičnih sufijev[1] obravnavajo vprašanje človekovega duha, njegovih spoznavnih zmožnosti in možnosti njegove samouresničitve, ki naj bi jo posameznik lahko dosegel zgolj v premagovanju samega sebe, v oplemenitenju lastnega karakterja in v nenehnem prizadevanju po razširitvi svoje zavesti. Po islamskem izročilu naj bi bil prerok Mohamed poslan zato, da izpopolni človekov značaj. V islamski duhovnosti etična popolnost sovpada s celovitim spoznanjem, ki ni le...