Knjiga duhovnih postajališč

Raid Al - Daghistani

ʿAbd al-Ǧabbār an-Niffarī: Knjiga duhovnih postajališč (Kitāb al-Mawāqif) Kratek uvod v življenje, delo in nauk ʿAbd al-Ǧabbārja an-Niffarīja O življenju ʿAbd al-Ǧabbārja an-Niffarīja (10. stol.) ne vemo skoraj ničesar. O njem ni nobene biografije in – to je še bolj presenetljivo – o njegovem učenju in delovanju ne najdemo ničesar v klasičnih sufijskih hagiografijah. Toliko bolj nenavadno je zato dejstvo, da je njegov nauk vendarle našel mesto v mojstrovini enega največjih muslimanskih mistikov sploh, v Mekanskih razodetjih Muḥyī ad-Dīna Ibn ʿArabīja (umrl 1240). Kasneje pa je Ibn ʿArabījev učenec...

Temeljni pojmi islama

Raid Al - Daghistani

Temeljni Pojmi Islama[1]1.)    IslamIslam je ena redkih svetovnih religij, ki svojega imena ni prejela po imenu svojega ustanovitelja, preroka Mohameda. Krščanstvo se recimo imenuje po Jezusu Kristusu, konfucijanstvo po Konfuciju, budizem po Budi. Od kod torej ime islam?Beseda islam je izpeljanka iz glagola aslama, ki v arabščini pomeni oz. »predati se [nekomu ali nečemu]«. Islam kot glagolnik besede »aslama« pomeni »predanost«. Islam kot monoteistična religija pomeni torej »predanost enemu in edinemu Bogu«. Tisti, ki se Bogu »predaja«, je muslim oz. musliman. Beseda musliman je aktivni deležnik glagola...

Mindfulness and self-examination in Sufism

Raid Al - Daghistani

  1. What is Sufism?When it comes to the question of defining the essence of Sufism, one will notice that there is a difference of opinion not just among contemporary academics, but also among Sufis themselves. The renowned Islamic mystic of 11th century al-Qushayrī (d. 1074) recounts in his Epistle that when people discuss over the meaning of Sufism, each speaks from his own experience.[1] The difference of opinion on Sufism arises therefore not out of a lack of knowledge on the subject in question, but rather out of the nature of Sufism itself, or more precisely, out of variety of its existential and experiential...

Tafakkur and tadthakkur – two techniques of Islamic spirituality

Raid Al - Daghistani

The present paper focuses on two important “initiatic techniques” of Islamic spirituality or Sufism: tafakkur and tadthakkur. Both concepts have multiple meanings. Tafakkur could be translated as “contemplation”, “spiritual reflection”, or “meditation” on God, whereas tadthakkur could be translated as “remembrance” of God, “recollection”, “evocation” or “invocation” (of His most beautiful Names).[1] These two essential spiritual methods of Sufism are also found on the list of so-called “spiritual stations” (maqāmāt), which a Muslim mystic (Sufi) must acquire on his inner spiritual ascent towards...