O jeziku pravoslavne teologije in teologiji jezika

Afangel Gagua (prev. Simon Malmenvall)

Prevod prvič objavljen v slovenski izdaji revije Communio (št. 5, l. 25, 2015). O jeziku pravoslavne teologije in teologiji jezika[i]Skozi zgodovino (pravoslavnega) krščanstva so stari klasični jeziki odigrali edinstveno vlogo ne le kot sveti jeziki bogoslužja, temveč tudi kot okvir za izražanje krščanskih miselnih kategorij: postali so sredstvo mišljenja in pisanja o Bogu. V pričujočem članku igumen Agafangel Gagua zagovarja stališče, da poznavanje starih klasičnih jezikov (hebrejščine, grščine, latinščine) predstavlja epistemološki temelj pravoslavne teologije. Teologija kot...