Popularna kultura in vsakdanje življenje

Špela Pahor

Špela Pahor je univ dipl. etnologinja in kulturna antropologinja, samostojna knjižničarska referentka in pravljičarka.Danes se v družboslovju pojem kultura ne uporablja več le v ozkem pomenu te besede  za označevanje visoke umetniške ali intelektualne dejavnosti, pač pa v širokem antropološkem pomenu, ki zajema različne načine življenja, obnašanja, medsebojnih odnosov, načinov preživetja in načinov prilagajanja na okolje ter s tem povezana raznovrstna uporabna znanja; zajema različne poglede in prepričanja, vrednote, ideje in simbolne predstave. Beseda kultura tako postane tudi sopomenka besede...