Deset tez za pravičnejšo družbo

Matjaž Črnivec

Zapis ob globalnem protestu proti prevladujoči sistemski paradigmiNe sme se več govoriti o demokraciji ampak o plutokraciji (vsak govor o sedanjem sistemu kot »demokratičnem« je demagoški).Temeljno družbeno vprašanje je, kako praktično doseči omejevanje oblasti bogatih v korist preostalih.Zakoni sistemsko favorizirajo bogate elite in obremenjujejo navadne ljudi (srednji in nižji razred).Razmerja sil v »zahodni« družbi še vedno, kljub recesiji, omogočajo relativno blagostanje večini. To je treba priznati in na tem je treba graditi.Razmisliti je treba o novi družbeni pogodbi, ki bi na...

Polemika o besedilu “Ob referendumu”

Damjan Hlede, Vinko Ošlak

Hlede:Spoštovani gospod Ošlak !Zelo cenim prodornost Vaših razmišljanj. Kljub temu – ali prav zaradi tega – se ne morem odreči nekaterim ugovorom k Vašim protiargumentom v zvezi z referendumom. Vprašanja, ki jih danes vključujemo v bioetiko, me namreč zelo mučijo, tako na duhovni kot na politično-pravni ravni. Zato sem jim posvetil že veliko mojih razmišljanj in spisov.Vaše besedilo me nagovarja predvsem v svojih namenih, v tem, da teži po preseganju običajne ideološke konfrontacije, po preseganju etike in bioetike z Ljubeznijo in v opozorilu po absolutni vrednosti človeške osebe, ki ne sme biti nikdar...

Ob referendumu

Vinko Ošlak

(O argumentih Slovenske škofovske konference in skupine pobudnikov za zavrnitev zakonske novele o umetni oploditvi samskih žensk na referendumu 16. junija 2001)Načelno stališčeOplojevanje je lahko „umetno” samo v prenesenem pomenu te besede. Vsaka oploditev je v bistvu naravna – z izjemo ene, Marijine, ki je bila nadnaravna – ni pa mogoča nenaravna oploditev. V nekem smislu pa je tudi vsaka človeška oploditev umetna, saj se človek oplojuje v kulturi in s kulturo, se pravi gojeno in zavestno. Ali pri tem uporablja še kak tehnični pripomoček, je z ozirom na nezaslišano veličino tega pojava povsem...

L’Europa tra identità e libertà

Damjan Hlede

Non siamo certamente i primi a cercare di dare un corpo e un contenuto a colei, al cui nome si innalzano molte delle nostre aspirazioni e speranze. E, molto probabilmente, non saremo neanche gli ultimi. E’ saggio, a questo proposito, il modo di ragionare di Romano Prodi: “Il metodo con cui avanziamo oggi è prosaico e quasi impiegatizio, però ha dietro di sè un contenuto etico e democratico forte. Non so chi alla fine lo saprà interpretare. Forse i nostri figli. Però intanto andiamo avanti.”Europa, un soggetto i cui contorni e i cui profili sono stati continuamente ridisegnati dagli arcani pennelli della storia, un soggetto il...

Gli altri Balcani

Petar Jevremović

La parola sintomo, in tutti – o quasi tutti – i suoi significati più volte intrecciati, richiama qualcosa che fondamentalmente non è riconosciuto, qualcosa di sconosciuto, represso, più precisamente qualcosa che (dal punto di vista di un soggetto cosciente) viene percepito come ostile, intruso, come vergognoso e, solo per questo, come qualcosa che può essere più o meno pericoloso per il narcisismo del soggetto.Sarò concreto: i Balcani sono un sintomo. Il sintomo dell’Europa. Il sintomo dell’Europa civile, prospera e benestante, dell’Europa dei diritti umani. In una parola – della nuova Europa che, come...

Drugi Balkan

Petar Jevremović

Reč simptom, u svim svojim (ili bar nekim od njih) višestruko isprepletenim registrima značenja, upućuje na nešto u osnovi nepriznato, na nešto nepoznato, potisnuto, tačnije na nešto što je (sa stanovišta svesnog subjekta) manje ili više doživljeno kao hostilno, intruzivno, kao zazorno, te, samim tim, kao nešto manje ili više povredljivo za narcizam subjekta.Biću konkretan: Balkan je simptom. Simptom Evrope. Simptom Evrope – prosvećene Evrope, Evrope blagostanja i prosperiteta, Evrope ljudskih prava, jednom rečju nove Evrope – Evrope koja, naizgled, tako mnogo drži do sebe, do svoje savesti i do svog...