Pogovor pred borzo

Nenad H. Vitorović, Matjaž Črnivec

Pogovor je potekal v okviru delavnice 15o “Biblija in družbena kritika”, dne 16. 11. 2011. Delavnica je iniciativa Nenada H. Vitorovića.   Prenesi...

Jezusova socialna kritika

Matjaž Črnivec

»Te [modrosti] ni spoznal noben od vladarjev tega veka, kajti če bi jo spoznali, ne bi križali slavnega Gospoda.«(Prvo pismo Korinčanom 2,8)Namen tega prispevka je predstaviti Jezusovo socialno kritiko, kot se kaže v evangelijih in kot odzvanja v ostalih novozaveznih spisih. Izhajali bomo iz temeljnega uvida, da se krščanska družbena kritika giblje od znotraj navzven. Naša metoda bo torej opazovanje kritike v treh koncentričnih krogih: kritika pohlepa, iz katere sledi kritika denarja, iz katere sledi kritika oblasti kot take.1. Kritika pohlepaV vsej Novi zavezi se...

ГЛOБАЛИЗАЦИЯ И МЫ, ДРУГИЕ

Vid Snoj

(Дoклад на кoнференции Глoбальные прoблемы челoвечества и славянский мир)Уважаемые кoллеги, дoрoгие друзья!В свoем докладе хотелось бы предложить нескoлькo мыслей o глoбализации и нас. Хoтелось бы гoвoрить o прoцессе, кoтoрый здесь в Рoссии, и мы в Слoвении называем слoвoм, заимствoванным из английскoгo, нo кoтoрый во Франции называют mondialisation...

Globalizacija in mi, drugi

Vid Snoj

Prispevek za simpozij Globalni problemi človeštva in slovanski svetSpoštovani ruski kolegi, dragi slovenski prijatelji!V svojem prispevku želim zarisati nekaj misli o globalizaciji in nas. Govoriti želim o procesu, ki ga vi v Rusiji in mi v Sloveniji poimenujemo s sposojenko iz angleščine, ki pa ga v Franciji imenujejo mondialisation ali, če to besedo prevedem v slovenščino, »posvetovljanje« –: o procesu torej, ki glede na zgodovinski izvir in območje delovanja nikakor ni isto s sekularizacijo, čeprav se beseda »sekularizacija«, tvorjena iz latinščine, v...