Pesmi

Vanja Strle

BUBA PLAMENA Buba plamenain srp iz mraza nad njo.Ne, ne slišim ničesar. Oglušena tvarina molka, ki je padel iz sebe, tovarna saj in megle za pijano sonce.In ni zrcalna drža žarek, ki ga dvoje rok poji, neznana črka v klasu bližine.Otožnost kakor padalo sanj.Kakor če trči duša ob bron, ob stičišče tekočih vezav, ki polje po žilah in hoče lepljivo smolo pasti.Ne, ne slišim ničesar. Ta razpozabljeni molk preveč oglušujoče ječi.PROSIMKjer ni ničesar, kar bi lahko razpihal, raznesel, razpovedal v sinje nebo, v...

Enigma

Gregor Podlogar

JESENSKI VETER Noč. Nič z druge strani posluša šumenje krošenj v jesenskem vetru.AUTUMN WIND Night. Nothingness from the other side listens to the rustling of treetops in the autumn wind.* * *Piski vlaka v daljavi. Živali v zavetju. Hitro naraščanje vode v potoku. Enakomerno kapljanje se razprostira skozi dan kot mantre.Train whistling in the distance. Animals in shelter. Water rising rapidly in the stream. A steady dripping spreads through the day like mantras.* * *Tema, posuta z listjem. V daljavi luč ulične svetilke. ...

Poems

Primož Čučnik

EASTER MONDAYIn fact, they are smallwhen they fly from the flame to the grassand their life lasts no more than a breath,like the stars that are seen for a second, and then gone.And yet the universe is round and it will surely return,though our ancestor worshipped them without namewhen he struck stone on stone.Then it even began to speakand engendered the beginning which seems endless,but surely it will return, if the incredible is taken into account,for “the stone itself would speak”,the very stone would speakif it did not want the tongue, to the best of its ability.And in...

Pesmi

Primož Čučnik

VELIKONOČNI PONEDELJEKPravzaprav so majhne,ko preskočijo iz plamena v travoin njihova doba ni daljša od vdiha,podobna zvezdam, ki jih vidimo, a jih ni več.In vendar je vesolje krožno in gotovo se povrne,čeprav jih je prednik častil brezimno,ko je kresal kamen ob kamen.Potem je celo sam spregovorilin spočel začetek, ki mu ni videti konca,a gotovo se povrne, če se upošteva neverjetno,saj bi »še sam kamen spregovoril«,še kamen sam bi spregovoril,če ne bi hotel jezik, po svojih močeh.In v resnici so neznatne,ko preskakujejo z veje na vejoin pokajo iz storžev, v...