Sedanje duhovno stanje in ideja negativne teologije

Semjon Frank (prev. Tadej Rifel)

Semjon Frank1Sedanje duhovno stanje in ideja negativne teologije2Prilagojen programu letošnjega3 mednarodnega filozofskega kongresa, bom v zvezi s sedanjim duhovnim stanjem poskušal obravnavati problem »negativne teologije – ali, če uporabim izčrpnejši in pomenljivejši izraz – »učene nevednosti«.4Vsesplošno znano dejstvo je – vsak človek ga občuti tako rekoč na lastnem telesu – da živimo v obdobju krize: tradicionalni temelji so se zamajali na vseh področjih življenja in se delno tudi že podrli. Vsakemu globokemu motrilcu [jedem Tieferblickenden] je tudi jasno, da so vse te raznovrstne krize –...

Al – Ghazali. Islamic Philosophy of Economics

Sami Al - Daghistani

Leiden University, Research Master: Middle East Studies, MA Seminar (Dr. Mohamed Ghaly): Interpreting Islam: Ijtihad, economics and bioethics in IslamEthics and Economy in Islam: Contribution of Imam Al Ghazali in focusImam Abu Hamid Al Ghazali – the man and his timeAbū Ḥamid Al Ghazali or simply Imam al Ghazali was born in 450 A.H. – 1058 A.C., in the town of Taberan in Khurasan, Persia. He died in the same town in 1111 A.C. The study at madrasah infused in him a strong desire for knowledge. He pursued studies in Islamic sciences (Qur’ān, Ḥadīṯ, jurisprudence). At an...

The Identity of Dionysius Areopagite. A Philosophical Approach

Gorazd Kocijančič

One of the authors that is mentioned most often and is also brilliantly commented upon by Sergei Averintsev in his “Poetics of the Early Byzantine Literature” is Dionysius Areopagite. This is no coincidence. Dionysius, or better Pseudo-Dionysius, as he is called by the Russian philologist in accordance with the contemporary scholarly convention, has influenced profoundly the spirituality, theology and philosophy in the East and the West, and still represents an intriguing challenge to them.  On this occasion I would like to present a new, philosophical approach to the question of Denys’s identity and – let me divulge in...

Pregaženi puževi

Bogdan Lubardić

duhovnost i ekoteologijaPregaženi puževi(55 slova o pokajanju i ljubavi)Gorlestonskom Vitezu pred PužemiMateju Arsenijeviću, pesniku pčela(povodom Gorlestonske iluminacije iz XIV veka. — „Govoriću o otkrivenjima Tvojim pred carevima i neću se stideti, Gospode“ [Ps 119, 46])**         *Na psaltiru gledam Te Viteže:kolenopreklono oslonjen na mač,od prozračnog puža oproštaj tražiš.Od puža kojeg zgazio je taban Tvoj,strog, usmeren i svoj;Gospoda moliš s pužem jednak da hodiš:smirengolemost malog da sagledavaš,...