Kolikor daleč lahko seže hrepenenje

Maria Kingsley, Peter Kingsley

Prev. Polonca ZupančičKaj je to hrepenenje, ki spravlja ob pamet moške in ženske, jih prikrajša za spanec, počitek in mir – to hrepenenje, ki se skozi zgodovino stalno pojavlja v književnosti ljudi tako daleč vsaksebi, kakor so Grčija, Anatolija, Iran in odročni predeli, ki jih pozna komaj kdo izmed nas? Do naših ušes prihajajo odmevi teh, ki so bili tarče posmeha, preganjani in celo ubiti, ker so si drznili javno izživeti svoje hrepenenje; toda pogosto se naredimo gluhe. Veliko lažje in priročnejše se je pretvarjati, da ti ljudje nikoli niso obstajali, da njihova hrepenenja ne morejo nikoli biti naša, da...

Védenje onstran védenja: Srce hermetičnega Izročila

Peter Kingsley

Prevedla: Polonca ZupančičV središču hermetičnega Izročila se nahaja potreba po določeni vrsti védenja – po gnosis, oziroma po védenju o božanskem. To védenje je nekaj povsem drugačnega od formalnih vrst védenja, saj nas ločuje in oddaljuje od tega, za kar mislimo, da vemo. Vendar glede na hermetični nauk to védenje ni „bonus“ ali nek dodatek, do katerega lahko dostopamo, če to hočemo. Daleč od tega: brez tega posebnega védenja nismo možje in ženske v pravem pomenu besede. To védenje se tiče jedra naše eksistence, in v tem je razlog, da je tako zelo intimno. To je tudi razlog za to, da je proces...