The Wor(l)dview of the Slavic Word

Neža Zajc

The present meditation is a result of an in-depth study of the textual opus and literary expression of two 16th century writers who, despite their different origins, chose Slavic languages as form of their personal expression. Because of this, their terminology offers a basis for understanding of the broader cultural-historical context of their time, i.e. the European Renaissance. The analysis of their lives and work opens new perspectives on the issue of Renaissance humanism and the formation of a new cultural phenomenon, the Early Modern Age. Both authors, Primož Trubar and Maximus the Greek, also wrote in Latin, German, and Greek;...

Światło ikony w twórczości Adama Stalony-Dobrzańskiego

Anna Siemieniec

(Zdjęcia: Piotr Kłosek)Please specify a Flickr ID for this galleryHistoria polskiej sztuki sakralnej XX w. zdaje się być zdeterminowana twórczością prof. Jerzego Nowosielskiego, malarza – ikonopisarza – teoretyka. Niekwestionowany jest jego wpływ na zainteresowanie problemami sacrum w malarstwie współczesnym. Nowosielski inspirowany sztuką i duchowością chrześcijańskiego Wschodu wpisał się niejako swoją twórczością w pewnego rodzaju pustkę, okres wyraźnego kryzysu sztuki sakralnej w Polsce. Przypomniał ikonę, która obecna była w świątyniach polskich od czasów średniowiecza, a od początku XX w. w...

The Light of the Icon in the Work of Adam Stalony-Dobrzański

Anna Siemieniec

(Photos: Piotr Kłosek)Please specify a Flickr ID for this galleryThe history of 20th century Polish sacred art has been decisively influenced by the work of Prof Jerzy Nowosielski, painter, icon-writer, and theorist, who greatly contributed to the growing interest in the problem of sacrum in modern painting. Inspired by art and spirituality of the Christian East, Nowosielski’s creations filled a void left by a period of pronounced crisis of sacred art in Poland. He re-introduced the icon, which had been present in Poland’s sacred buildings since the Middle Ages and was again discovered in Russia and Western Europe at the...

Moč Imena

Kallistos Ware

Jezusova molitev v pravoslavni duhovnostiMolitev in tišina1»Kadar moliš,« je modro zapisal finski pravoslavni pisatelj, »moraš molčati. … Ti moraš molčati, naj govori molitev.«2Molčati: to je najtežje in najodločilnejše pri umetnosti molitve. Molk ni le nekaj negativnega, ni le odmor med besedami, začasna prekinitev govora,  temveč – če ga pravilno razumemo – nekaj zelo pozitivnega: drža napete pozornosti, budnosti in predvsem poslušanja. Hezihast, človek, ki je dosegel hezihijo [hesychía], notranji mir ali molk, mir srca, je zgled tistega, ki posluša. Posluša glas molitve v svojem lastnem srcu in ve,...