The Wor(l)dview of the Slavic Word

Neža Zajc

The present meditation is a result of an in-depth study of the textual opus and literary expression of two 16th century writers who, despite their different origins, chose Slavic languages as form of their personal expression. Because of this, their terminology offers a basis for understanding of the broader cultural-historical context of their time, i.e. the European Renaissance. The analysis of their lives and work opens new perspectives on the issue of Renaissance humanism and the formation of a new cultural phenomenon, the Early Modern Age. Both authors, Primož Trubar and Maximus the Greek, also wrote in Latin, German, and Greek;...

Światło ikony w twórczości Adama Stalony-Dobrzańskiego

Anna Siemieniec

(Zdjęcia: Piotr Kłosek)Historia polskiej sztuki sakralnej XX w. zdaje się być zdeterminowana twórczością prof. Jerzego Nowosielskiego, malarza – ikonopisarza – teoretyka. Niekwestionowany jest jego wpływ na zainteresowanie problemami sacrum w malarstwie współczesnym. Nowosielski inspirowany sztuką i duchowością chrześcijańskiego Wschodu wpisał się niejako swoją twórczością w pewnego rodzaju pustkę, okres wyraźnego kryzysu sztuki sakralnej w Polsce. Przypomniał ikonę, która obecna była w świątyniach polskich od czasów średniowiecza, a od początku XX w. w Rosji oraz na Zachodzie Europy stała się...

The Light of the Icon in the Work of Adam Stalony-Dobrzański

Anna Siemieniec

(Photos: Piotr Kłosek)The history of 20th century Polish sacred art has been decisively influenced by the work of Prof Jerzy Nowosielski, painter, icon-writer, and theorist, who greatly contributed to the growing interest in the problem of sacrum in modern painting. Inspired by art and spirituality of the Christian East, Nowosielski’s creations filled a void left by a period of pronounced crisis of sacred art in Poland. He re-introduced the icon, which had been present in Poland’s sacred buildings since the Middle Ages and was again discovered in Russia and Western Europe at the beginning of the 20th century, as a revelation, a...

Sam na svetu (iskušenja atoskog monaha)

Pavle Rak

Prolog Ne hvali ono što sam nisi video, a o onome o čemu si čuo, o tome ne govori kao da si video. (Ava Isaija) Ako ko napiše više nego što je napisano u knjizi iz koje prepisuje, treba da bude kažnjen suhojadenijem. (Iz tipika Studitskog manastira)Ovo je knjiga o monaštvu. O životu mirisnom, svetlom, punom truda i tihe radosti, poverenja i nadanja, tegobe svakodnevnog podmetanja pleća i mira zvezdanih noćnih bdenja – koji se vodi pod krilom anđela svetlosti. O životu smrdljivom i mračnom, punom suza i zluradog smeha, teskobe i gordosti, mučnine svakodnevne ...