OKRUŠKI POČELA SPOMINA

Neža Zajc

OKRUŠKI POČELA SPOMINASredi domovanja resnicerazpadejo še zadnje željeizmed prisebnih v gostehznancev iztrga sesvetlolasi prvak misliškrlatna sled nad vseprekorači mejo znanilca.Prestop breznaSredi jokanja se mislinovorojeno čutenje,drugačen zapisod prejšnjih tripreobraženo se sprevidi,da vseh slepih potiizprošeno je odpuščanje,Saj če se Njej, nadskritiza pročelji domov,iz desnega očesa vera cedi,potem se iz ustrahovanih zrkelnad zmajevimi zobmis hladnim kopjemod zasenčenih očinenadoma morele v brezčasje milosti,kakor beseda...

Lazarjev sen

Neža Zajc

IDa kamen odvalil bi,manjka ti tesnega zvokamed skalami naših dni.Da bral bi pesmi nepolnomočneobstaja zadnji predel, da izpremenivse nagrmadene oblake, nevarnostiše neznane verze preroškev nehladen dež premirja;brez podplatov vodotopnihna polenih razbeljenih bisernatopomilovanje – izcedek okolja –v svetlo srago pretvarja bližinezemljerodnih obronkovnečloveške tišine.Odjekne slepomišenje,da preštevanje uporaosebam brez pogoja,ki vstajajo zarana zaprtih očipočasi, po zamolčanih prepovedihizdaljša telesni vid, inv dlaneh negovan, povitLazar v meni je zdaj...

Izbor pesmi

Neža Zajc

NE VEDEL BIKer ne vedel bi,kako malo dni tije bilo odvzetih v krču,in koliko trpečih nočidano ti je bilo v smrti.Saj željan si le padlega miručez telesi dve v krsti.Dahnjenje v zrak zgoljob zadušeni pesmi krstni –nihče ne bi verjel,da pred mano nikdar srčnihdoživelo ni hlepenjane sanj osebno mrtvih,a obstajalo je izpetihnesreč obhajil požrtihter radostnih soglasij v molkuv svet izhajanj duhovnih –trpljenj ljubezni vdiljzastalih besed sred solzne premaknem iz srede morprisege svobodnemu Gospodu:ne kes, a odpuščanje gorje jek...

Zvezdni led

Neža Zajc

Kakor bi ovohavali te mrtvi,nalahno na veke sneži,sredi pomiloščenja in blagoslovazadnja kepa v grluždi, čaka, ne upa,a v žarku srebrnemtaja se pod kožo,kjer škrlatni ščebet motriin nezanemarjeno breme,vračanje v sen,prevara in skrivnost,razočaranje in bližnjegalačna oslabljena modrostvztrajanje je pri pravilu.Dopuščanje ljubeznivostižrtvovanja za sorodnotelesni milostpostaja nepričakovan govorenoglasen nejenjanja šumdrgetanja in upanjaneizgovorjenega izklicanjačloveka nad simbolomz materjo uslišanjain predajanja...