Ibn Arabi in wahdat–al–wudžud

Raid Al - Daghistani

IBN ARABI1 IN WAHDAT–AL–WUDŽUD»Zdaj pa se podajamo na obrežje brezmejnega morja, ob vznožje gore, katere vrh se izgublja v oblakih«.2 S temi besedami je poskusil Henry Corbin (francoski orientalist in ekspert za perzijsko-islamsko mistiko) nakazati veličino »Sina Arabcev« – Ibn Arabija, enega največjih in najvplivnejših mistikov in teozofov vseh časov. Seznam njegovih del šteje 865 spisov, od katerih naj bi bilo ohranjenih 550. Njegovo njznamenitejšo mojstrovino, orjaško delo z naslovom al-Futuhat al-Makiyya3, ki zajema več kot 3000 strani velikega formata, so dolga stoletja prebirali vsi filozofi, teologi in...

Srečanje duhovnega in naravoslovnega v mističnem

Mitja Peruš

(s primerjavo do domnevnih zvez) UVOD IN KONVERGENCA — »VSEPOLNA PRAZNINA«Če duhovno doživljanje povsem presega sledove konkretnosti (oblik, konceptov, idej, misli, torej zaznavnih in kognitivnih enot) govorimo o transcendentalnem (presežnem) duhu. Spoznavna mistika je seveda onstran običajnih duševnih oziroma razumskih procesov trdno v razsežju duha oziroma uma – v vrhuncu pa onstran vsega opredeljivega, tudi zavesti.Podobno je kvantni vakuum, temelj Narave, onstran običajnih materialnih procesov trdno v domeni kvantne fizike. Vakuum je nič v dejanskosti, a vse v »ozadju možnosti«. Kvantna...

Izbrane pesmi

Sv. Janez od Križa

CANTAR DEL ALMA QUE SE HUELGA DE CONOCER A DIOS POR FEQue bien sé yo la fonte que mana y corre,aunque es de noche.Aquella eterna fonte está ascondida,que bien sé yo do tiene su manida,aunque es de noche.Su origen no lo sé, pues no le tiene,más sé que todo origen de ella viene,aunque es de noche.Sé que no puede ser cosa tan bella,y que cielos y tierra beben de ella,aunque es de noche.Bien sé que suelo en ella no se hallay que ninguno puede vadealla,aunque es de noche.Su claridad nunca es escurecida,y sé que toda luz de ella es venida,aunque es de noche.Sé ser tan caudalosos...

Kratek esej o sufizmu in mističnem izkustvu

Raid Al - Daghistani

Sufizem je duhovno bistvo islama, njegova notranja, mistična dimenzija. Glavna vira sufizma sta Koran in preroško izročilo, cilji pa notranja osvoboditev in neposredna izkušnja Božje Resničnosti. Pot sufizma je pot, ki zahteva obvladovanje nižjih vzgibov duše in uresničevanje etičnih principov, vodi pa k globljemu ozaveščanju Božjega kot Vira in Izvira vsega bivajočega. Sufizem je način življenja in inicijacijski nauk, ki temelji na prizadevanju za notranjo čistost po vzoru muslimanskih svetnikov in prerokove sune. Znanost sufizma je znanost o notranjih stanjih in duhovnih postajališčih, ki jih iskalec mora prehoditi, če...