Izbrane pesmi, II. del

Sv. Janez od Križa (prev. Janez Žumer)

NOCHE OSCURACanciones del alma que se goza de haber llegado al alto estado de la perfección, que es la unión con Dios, por el camino de la negación espiritual.            En una noche oscura,con ansias en amores inflamada,¡oh dichosa ventura!,salí sin ser notada,estando ya mi casa sosegada.            A escuras y segura,por la secreta escala disfrazada,¡oh dichosa ventura!,a escuras y en celada,estando ya mi casa sosegada.            En la noche dichosa,en secreto, que nadie me veía,ni yo miraba cosa,sin...

Psihospirituologija islamske mistike

Raid Al - Daghistani

 »Kdor spozna samega sebe, spozna svojega Stvarnika«To načelo preroka Mohameda tvori izhodišče spoznavno-duhovnih prizadevanj muslimanskih mistikov. Številni spisi klasičnih sufijev[1] obravnavajo vprašanje človekovega duha, njegovih spoznavnih zmožnosti in možnosti njegove samouresničitve, ki naj bi jo posameznik lahko dosegel zgolj v premagovanju samega sebe, v oplemenitenju lastnega karakterja in v nenehnem prizadevanju po razširitvi svoje zavesti. Po islamskem izročilu naj bi bil prerok Mohamed poslan zato, da izpopolni človekov značaj. V islamski duhovnosti etična popolnost sovpada s celovitim spoznanjem, ki ni le...

Bol mističara

Mario Kopić

Michel de CerteauMistička fabulaFamozne debate o modernoj i postmodernoj najčešće su se kristalizirale kao spor o primatu jedinstva ili razlike. U teologiji, odnosno kristologiji, tome se sporu priključivao i spor o primatu smrti na križu ili uskrsenja.  Francuski teolog, psihoanalitičar i historiograf Michel de Certeau (1925-1986) u tome  sklopu neće pledirati jednostavno za primat jedinstva ili razlike, niti pak križa ili uskrsenja, nego će Isusovo uznesenje, njegovo postajanje odsutnim i ustupanje mjesta Crkvi nazvati odlučnim kristološkim događajem. Odnos jedinstva i razlike pak ne smatra odnosom...

Rumi in princip ljubezni

Raid Al - Daghistani

UvodO ljubezni je veliko napisanega. Morda celo največ … Toda nikoli ne bo o njej napisanega dovolj. Kako smo lahko o tem prepričani? Odgovor je preprost: jezik ne zmore zaobjeti in dokončno pojasniti fenomena ljubezni. Mistik Sumnun je dejal, da lahko neko ‘stvar’ opišemo samo z nečim, kar je subtilnejše od tistega, kar opisujemo. Kako lahko torej potem opišemo ljubezen, ki je najsubtilnejša od vsega?Tako tudi razprava o Rumijevem principu ljubezni ne bo nič drugega kot zbledeli poskus, da se približamo temu, čemur se lahko približamo zgolj v izkušnji, doživljanju, onstran besed in jezika. Kljub temu je...