• [wpcol_1half id="" class="" style=""] NOCHE OSCURA   Canciones del alma que se goza de haber llegado al alto estado de la perfección, que es la unión con Dios, por el camino de la negación espiritual.

  •  »Kdor spozna samega sebe, spozna svojega Stvarnika« To načelo preroka Mohameda tvori izhodišče spoznavno-duhovnih prizadevanj muslimanskih mistikov. Številni spisi klasičnih sufijev[1] obravnavajo vprašanje človekovega duha, njegovih spoznavnih zmožnosti in možnosti njegove samouresničitve, ki naj bi

  • Michel de Certeau Mistička fabula   Famozne debate o modernoj i postmodernoj najčešće su se kristalizirale kao spor o primatu jedinstva ili razlike. U teologiji, odnosno kristologiji, tome se sporu priključivao i spor o primatu

  • Uvod O ljubezni je veliko napisanega. Morda celo največ … Toda nikoli ne bo o njej napisanega dovolj. Kako smo lahko o tem prepričani? Odgovor je preprost: jezik ne zmore zaobjeti in dokončno pojasniti fenomena

  • IBN ARABI1 IN WAHDAT–AL–WUDŽUD »Zdaj pa se podajamo na obrežje brezmejnega morja, ob vznožje gore, katere vrh se izgublja v oblakih«.2 S temi besedami je poskusil Henry Corbin (francoski orientalist in ekspert za perzijsko-islamsko mistiko)

  • (s primerjavo do domnevnih zvez)   UVOD IN KONVERGENCA — »VSEPOLNA PRAZNINA«   Če duhovno doživljanje povsem presega sledove konkretnosti (oblik, konceptov, idej, misli, torej zaznavnih in kognitivnih enot) govorimo o transcendentalnem (presežnem) duhu. Spoznavna

  • [wpcol_1half id="" class="" style=""] CANTAR DEL ALMA QUE SE HUELGA DE CONOCER A DIOS POR FE Que bien sé yo la fonte que mana y corre,aunque es de noche.Aquella eterna fonte está ascondida,que bien sé

  • Sufizem je duhovno bistvo islama, njegova notranja, mistična dimenzija. Glavna vira sufizma sta Koran in preroško izročilo, cilji pa notranja osvoboditev in neposredna izkušnja Božje Resničnosti. Pot sufizma je pot, ki zahteva obvladovanje nižjih vzgibov

  • Mistika in poezija - čudovit naslov za ribarjenje v kalnem … In to strastno ribarjenje, saj se za vprašanjem o mistiki skriva vprašanje o možnosti in dejanskosti našega najglobljega izkustvenega stika z Absolutnim, in s

  • PSEVDO-HADEWIJCH (HADEWIJCH III?) : Mengeldichten 25-29 Hadewijch, Mengeldichten, izd. Jan Van Mierlo, Antwerpen 1952, str. 133-142. (Prevedel Alen Širca) XXV. Begheric iets dats mi oncont; want in ontwetenne sonder gront Vendic mi gheuaen in alre