Pridiga 4

Mojster Eckhart (prev. Vid Snoj)

Omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est.Vsak najboljši dar in vsako popolno darilo je od zgoraj. (Jak 1,17)Sveti Jakob v pismu pravi: “Najboljši dar in popolnost prihajata od zgoraj, od Očeta luči” (Jak 1,17).Pazite zdaj! Vedeti morate: Ljudje, ki se prepustijo Bogu in z vso prizadevnostjo iščejo zgolj Njegovo voljo – karkoli že Bog takšnemu človeku da, je najboljše; bodi tako gotov, kakor živi Bog, da to mora biti najboljše in da sicer ne bi moglo biti nobenega načina, ki bi bil boljši. Tudi če je tako, da se kaj drugega zdi boljše, to zate vendarle ne bi bilo tako dobro; kajti Bog hoče...

Pridiga 3

Mojster Eckhart (prev. Vid Snoj)

Nunc scio vere, quia misit dominus angelum suum.Zdaj resnično vem, da je Gospod poslal svojega angela. (Apd 12,11)Ko je bil Peter z oblastjo visokega, najvrhovnejšega Boga osvobo­jen iz vezi svojega ujetništva, je spregovoril: “Zdaj resnično vem, da mi je Bog poslal angela in me rešil izpod Herodove oblasti in iz rok sovražnikov” (Apd 12,11; prim. tudi Ps 17,1).Zaobrnimo zdaj to besedo in recimo: Ker mi je Bog poslal angela, resnično spoznavam. Peter pomeni toliko kot spoznanje. Tudi sicer sem to že povedal: spoznanje in um zedinjata dušo z Bogom. Um prodira v čisto bit/bitnost, spoznanje teče naprej,...

Knjiga božje tolažbe

Mojster Eckhart (prev. Vid Snoj)

KNJIGA BOŽJE TOLAŽBE[1]Benedictus deus et pater domini nostri Jesu Christi etc.Blagoslovljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa itn. (2 Kor 1,3sl.)Plemeniti apostol sveti Pavel govori tele besede: “Blagos­lovljen bodi Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče usmiljenja in Bog vsakršne tolažbe, ki nas tolaži v vseh naših bridkostih.” Je troje bridkosti, ki se dotikajo človeka in ga stiskajo v tej bedi. Ena izhaja iz škode na zunanjem dobrem, druga iz nesreče, ki zadene njegove sorodnike in prijatelje, tretja iz nesreče, ki se godi njemu samemu ob omalovaževanju, nadlogah, telesnih...

Pridiga 2

Mojster Eckhart (prev. Vid Snoj)

Intravit Jesus in quoddam castellum et mulier quaedam, Martha nomine, excepit illum in domum suam.Jezus je vstopil v neko mesto in neka žena, po imenu Marta, ga je sprejela na svoj dom. (Lk 10,38)Na kratko sem najprej v latinščini spregovoril nekaj besed, ki so zapisane v evangeliju in se po naše glasijo takole: “Gospod Jezus Kristus se je povzpel v neko mestece [bürgelîn) in sprejela ga je devica, ki je bila žena.”Dajte, pazite zdaj na te besede: Nujno mora biti tako, da je bil “devica” tisti človek, ki je Jezusa sprejel. Devica pomeni toliko kot človek, ki je prost vseh tujih podob,[1] tako...