Mistično ali heretič...

Tamara Podlesnik

Marguerite Porete in Ogledalo preprostih izničenih dušProsim, da poslušate zelo pozorno, s pretanjenim razumevanjem in veliko marljivostjo. Kajti vsi tisti, ki ne boste poslušali z vso pozornostjo, boste besede, ki jih boste slišali, napačno razumeli. (Marguerite Porete v: Božje...

Benet iz Canfielda in vprašanje slovenske baročne mistike

Alen Širca

Henri Bremond, sloviti francoski literarni zgodovinar, ki je deloval v prvi polovici 20. stoletja, v svojem monumentalnem delu o mistični literaturi v novoveški Franciji Histoire littéraire du sentiment religieux en France (Literarna zgodovina religioznega občutja v Franciji) govori o neki izjemni figuri francoske mistike kot utemeljitelju »francoske šole« duhovnosti oziroma kar o »mojstru mojstrov samih«.[1] In ta figura ni Francoz, temveč Anglež: kapucin Benet iz Canfielda.Najprej nekaj besed o življenju in delu tega »pozabljenega« mistika, ki bi ga lahko mirno postavili ob bok španskim klasičnim mistikom.[2]Benet...

Philocafe – Pogovor o budizmu in mistiki

Karl Obermayer, Branko Klun

Karl Obermayer: Pogovor o budizmu in mistiki z Brankom Klunom (Posnetek iz philocafeja, posvečenega temi »Mistika?«)/Mysticism? Live recording (MP3 file in German and Slovene) from Philocafe in Ljubljana)Philocafe – Karl Obermayer In Branko Klun – Pogovor O Budizmu In Mistiki by Kud Logos on ...