Exegi monumentum: pesnička svest o trajnosti stvorenog

Mina Djurić

Exegi monumentum: pesnička svest o trajnosti stvorenog1Pojam slaveTako imena ti izgubio nisi ni mrtav,Nego ti slava svetla med ljudima cvetaće svagda. 2 Još je Homer znao da smrt ne mora nužno da znači zaborav. Ako se danas kaže da je Homer slavan zato što je sastavio sjajne epove, koji su nadživeli svako vreme i bili čitani od njihovog zapisivanja do danas, da li se može razumeti karakter njegove slave nekada? Najverovatnije, ne bi se mogao ni naslutiti. Treba imati u vidu da je ideal antičkog čoveka različit od ideala savremenog, te je savremenom potreban veći...