Religiozno izkustvo in apofatični elementi pri Vladimirju Truhlarju

Milan Žust

(Predavanje na Mednarodnem posvetu »V dnevih šumi ocean«. Poezija, teologija in religiozno izkustvo ob 25. obletnici smrti in 90. obletnici rojstva Vladimirja Truhlarja, v Gorici, 6. decembra 2002) V središču življenja, poezije, misli in vseh dejavnosti jezuita Vladimirja Truhlarja[1] (1912-1977), je izkustvo Kristusa, osebno srečanje z Njim, ki je edini dal pravi smisel njegovi duhovni in intelektualni poti. To religiozno izkustvo, ki ga lahko imenujemo tudi “duhovno” ali “mistično”[2], to intimno srečanje z njegovim Stvarnikom in Odrešenikom, ga je tako zelo...

Tension et unité – Pavel Florensky

Milan Žust

Tension et unité entre la tradition et l’expérience personnelle dans la connaissance de Dieu chez Pavel FlorenskyPavel A. Florensky (1882-1937), un grand physicien et mathématicien russe devenu prêtre et “philosophe religieux”, a cherché d’unir la Tradition chrétienne, ses larges connaissances scientifiques et sa propre expérience personnelle. Pour comprendre sa pensée, il serait important de connaître mieux sa vie. Je ne peux pas raconter toute sa vie[1], mais je veux souligner au moins un aspect de son expérience personnelle : la tension entre la nature visible e le mystère, ce que Florensky a vécu depuis son...