Racionalne predpostavke in meje kozmologije

Marko Uršič

PovzetekOsrednja tema te razprave je premislek o vprašanju, ali sodobna kozmologija ustreza osnovnim načelom racionalnosti in katere so njene spoznavne meje. Razvoj sodobne kozmologije je razdeljen na tri glavne faze, v katerih so se oblikovali: A) standardni model vesolja: vesolje se razteza in je nastalo iz vročega »prapoka«; B) dopolnjeni model, ki vključuje hipotezo »napihnjenja« vesolja; C) razširjeni modeli vesolja, ki uvajajo »multiverzum« (mnoga vesolja) in »antropično načelo« za razlago natančne naravnanosti našega vesolja za nastanek nas, opazovalcev,...