Kratka razlaga pisma Rimljanom

Karl Barth

Evangelij kot človekova sprava z Bogom Božja razsodba, ki se je izvršila in razodela v Jezusu Kristusu, je po tem, kar nam je doslej povedalo Pismo Rimljanom, nedostopna in prikrita v obsodbi vseh ljudi (1,18–3,20), razglasitev vernih za pravične (3,21–4,25). Ta Božja razsodba je evangelij. Vendar je Pavel v 1,16 o evangeliju povedal še nekaj drugega. Nekaj odločilnega o njegovi vsebini in daljnosežnosti: je Božje vsemogočno delo rešitve za vsakega vernega. Že tam smo pripomnili: to ni kaka druga razsodba, ki bi bila še pridana prvi. Tej je enaka. Rešeni smo v...