Nikodemov uvod: Marko Asket

Nikodem (prev. Gorazd Kocijančič)

Naš sveti oče Marko Asket  je bil na vrhuncu svojega življenja okrog leta 430. Po pričevanju Nikeforja Kalista (zvezek 2, knjiga 4, poglavje 53) je bil učenec svetega Janeza Hrizostoma in dveh slavnih asketov, svetega Nila in Izidorja Peluzijskega, ki sta bila njegova sodobnika. Rad je imel asketske napore in posvečal se je premišljevanju božanskega Pisma; napisal je številne spise, ki so polni raznotere vzgoje in duhovne koristi. Nikefor Kalist jih izmed njih omenja 32:  v njih Marko uči celovito pot asketskega načina življenja.  Ti se niso ohranili do današnjega časa, ampak se je ohranilo le osem drugih spisov, ki jih...

Pismo samotarju Nikolaju

Marko Asket (prev. Jasna Hrovat)

Istega našega blaženega očeta Marka Asketa, ki je v sebi nosil Boga, pismo samotarju Nikolaju.[Toû autoû hosíou kaì theophórou patròs hemôn Márkou toû askétou epistolè pròs Nikoláon monázonta. Tôi peripothétoi Nikoláoi]Zelo ljubemu NikolajuŽe nekaj časa razmišljaš o svojem odrešenju in posvečaš veliko skrb temu, kako živeti po Božji volji, zato si nas[1] prišel vprašat za nasvet ter si razložil, s kakšnimi napori in gorečim hrepenenjem si se hotel držati Gospoda, s strogim načinom življenja, vzdržnostjo in prek mnogih nadlog; asketski boj si bíl z dolgim bedenjem in vneto...

O tistih, ki mislijo, da dosegajo opravičenje s (svojimi) deli

Marko Asket (prev. Jasna Hrovat)

Istega (očeta) 226 poglavij o tistih, ki menijo, da se opravičujejo iz del [Toû autoû perì tôn oioménon ex érgon dikaioûsthai kephálaia skς’]1) V spisu, ki sledi, bo podana napačna vera[1] tistih zunaj, kakor jo grajajo ti, ki so trdne[2] vere in poznajo resnico.2) Gospod, ki je hotel pokazati, da smo dolžni izpolniti vso postavo ter da je posinovljenje darovano ljudem z (Njegovo) lastno Krvjo, je rekel: “Ko naredite vse, kar vam je bilo ukazano, tedaj govorite: ‘Nekoristni služabniki smo, kar smo bili dolžni narediti, smo naredili.'”[3] Zaradi tega Nebeško kraljestvo ni plačilo...