Sveti Maksim, menih in izpovedovalec: Kratka razlaga molitve očenaš za nekoga, ki ljubi Kristusa

Maksim Spoznavalec (prev. Gorazd Kocijančič)

 I. UvodMoj od Boga varovani Gospod, Vas samega sem sprejel, ko ste k meni prišli prek svojega pisma, vrednega vse hvale. Sicer ste mi vselej blizu in v Duhu nikakor ne morete biti oddaljeni*23#, a zaradi obilja svoje kreposti in iz vzroka, ki ga je Bog vsadil v (človeško) naravo, posnemate Boga in ne zavračate niti takšnega druženja s svojimi služabniki*24#. 1. Ljubezen in strah        Zato, ker sem začuden nad veličino vaše usmiljene ponižnosti <synkatábasis>*25#, sem strah <phóbos>, ki ga imam pred Vami, pomešal s hrepenenjem <póthos>. Iz obojega, strahu*26# in hrepenenja,...

Stotici o bogoslovju in ojkonomiji učlovečenja Božjega Sina

Maksim Spoznavalec (prev. Gorazd Kocijančič)

 Prva stotica1. Eden (je) Bog, brezpočelen,[1] nedoumljiv, in sceloma ter vselej poseduje moč biti <toû eînai he dýnamis>;[2] On povsem onemogoča misel na “kdaj” in “kako”, saj (je) vsem nedostopen in ga nobena od bivajočih stvari ne razpoznava po naravni očitnosti <émphasis>.2. Bog ni po sebi <di’ heautón>[3] na tak način, da bi mi to lahko vedeli; ni ne začetek ne konec ne sploh kaj drugega od tega, kar se s tem vred naravno motri. On je namreč brezmejen, negiben in neskončen, saj je[4] neskončno onkraj vsake bitnosti, (z)možnosti...

Stotice o ljubezni

Maksim Spoznavalec (prev. Gorazd Kocijančič)

Našega svetega očeta[1] Maksima Spoznavalca Stotice o ljubezniPredgovor svetega[2] Maksima Spoznavalca ElpidijuOče Elpidij[3], za razpravo <lógos> o asketskem življenju[4] Vaši svetosti pošiljam še besedilo <lógos> o ljubezni, razdeljeno na stotice[5], ki so po številu enake štirim evangelijem.Spis verjetno ni vreden Vašega pričakovanja, a vendar ni nič manjši od mojih zmožnosti. Sicer pa naj Vaša svetost ve, da celo to ni plod mojega razbirajočega uvidevanja <diánoia>. Pri branju besedil svetih očetov sem iz njih izbral tiste misli <noûs>, ki se nanašajo na moj predmet;...