Nikodemov uvod: Maksim Izpovedovalec

Nikodem (prev. Gorazd Kocijančič)

Naš oče sveti Maksim Izpovedovalec je živel pod vladavino Konstantina Pogonata, okrog leta 670.  Bil je prvi uničevalec blodne herezije monoteletov. Najprej se je odlikoval na cesarjevem dvoru in bil počaščen z dostojanstvom prvega tajnika, potem pa je zapustil svetne oblasti ter se podal  v boje askeze. Ko je svoja usta približal viru modrosti in se stalno  napajal s tekočimi vodami božanskega Pisma, je dal iz svojega naročja teči resnično rekam božanskih naukov in spisov ter se je kot ocean razširil do vseh meja zemlje. Tudi mi smo s pričujočimi poglavji v tej knjigi naprej speljali sladko vodo, ki obuja mrtve, in smo...