• Smrt tragedije (1961) je knjiga o tem, kaj se je v evropski literaturi godilo s tragedijo, ki v antiki veljala za eno izmed osrednjih ali celo osrednjo pesniško zvrst (Aristotel). Knjiga s pregledom (»sinhrono tehniko«

  • »Smrt tragedije« Georga Steinerja – posnetek pogovora v organizaciji Društva za primerjalno književnost (Vid Snoj, Lado Kralj, Janko Kos, Gorazd Kocijančič) Death of the Tragedy by George Steiner - a live recording of discussion, in

  • EASTER MONDAY In fact, they are small when they fly from the flame to the grass and their life lasts no more than a breath, like the stars that are seen for a second, and

  • VELIKONOČNI PONEDELJEK Pravzaprav so majhne, ko preskočijo iz plamena v travo in njihova doba ni daljša od vdiha, podobna zvezdam, ki jih vidimo, a jih ni več. In vendar je vesolje krožno in gotovo se

  • Čeprav Simon Gregorčič velja za izrazitega lirika, je, kolikor vem, Jeftejeva prisega (1872) prva pripovedna pesem katerega izmed kanoničnih slovenskih piscev na biblični motiv. Ko je leta 1882 izšla v Poezijah, je Fran Levec v

  • Nič svetenja po diplomatskih salonih, rokovanja s predsedniki in poljubljanja rok atašejem. Nič večerij s kralji & plemenskimi starešinami, ko si v zadregi, da ne boš znal v pravilnem vrstnem redu uporabljati srebrnega pribora ali

  • No hanging around diplomatic receptions, handshaking with presidents and kissing the hands of attachés. No dinners with Kings and tribal elders, frightened that you will not know when to use the silverware and when your