Misliti Kafko

Vid Snoj

Predavanje z naslovom Misliti Kafko je okrajšana različica teksta Franz Kafka: »konec ali začetek«?, ki je izšel lani v knjigi Judovski sekstet pri KUD Literatura. V njem povzemam osrednje poudarke iz tega teksta: premišljam temeljne probleme razlaganja Kafke, hkrati pa ob romanu Proces in predvsem ob paraboli Pred postavo, ki je vstavljena vanj, podajam samorazlago Kafkove pripovedi, ki »to, za kar gre«, dela nerazložljivo. Nanjo navezujem svojo lastno razlago, ki skuša misliti na nerazložljivo Kafkovega sveta.V literarni publicistiki in esejistiki se pogosto govori o svetu kakega pisca, s katerim je navadno mišljen njegov...