Miklavž Ocepek in Logos

Gorazd Kocijančič

V spominskih zapisih o prijateljih je nekaj boleče lažnega. Zato ne bi pisal teh vrstic, če bi bila z Miklavžem samo prijatelja.  Čutim namreč, da bi s takšno objektivizacijo najinega odnosa, z zapisovanjem spominov nanj, na neki način ranil tiho in nežno prisotnost, v katero stopijo pokojni, ki so nam blizu. Bližino, ki ni stvar našega ubogega ponovnega zbiranja, re-kolekcije preteklega, ampak resnica sama: skrivnostno sobivanje skritega in očitnega, nevidne in vidne resničnosti. In še drug, bolj prozaičen razlog imam za oklevanje: takšne ...

Čemu revija Logos?

Boris Šinigoj

Stvari venomer nastajajo in propadajo. Svet je prepoln minevanja in neodvrnljivih premen. Menjajo se letni časi, izmenjujeta se sonce in mesec, jutranja zarja nenehno potuje v škrlatni zaton. Umirajo včerajšnje zvezde in rojevajo se nove. Vsak dan se nebo spušča na zemljo in morje vzkipi kvišku. Vstajajo in zamirajo vetrovi, vzdehtijo in zvenejo cvetovi. Rušijo se gore in dvigajo doline. Odpirajo se brezna in gradijo mostovi. Deroči slapovi zgodovine nezadržno pritekajo z bistrimi in odtekajo s kalnimi vodami. Neštevilne dvojice bitij se v ljubezni zedinjajo in v njenem pomanjkanju razhajajo. Tudi mi nenehno prihajamo in odhajamo...

The Logos Magazine Manifesto

Boris Šinigoj

Things keep coming into being and falling into decay. The world is filled with ephemera and unavoidable transformations. Seasons change, the sun and the moon give way to each other, the dawn keeps sinking into a purple glow. Yesterday’s stars die and new ones are born. Every day the sky descends on the earth and the sea surges up. Winds blow and then die down; flowers suddenly bloom and soon fade away. Mountains crumble down and valleys rise. New abysses gape and new bridges are built. Tumultuous rivers of history bring clear water and continue on their way murky. Numerous couples unite in love and break up without it. Everyone,...