Krščanstvo in svet narave

Wacław Hryniewicz (prev. Urša Zabukovec)

O avtorjuWacław Hryniewicz (1936, Łomazy), duhovnik, upokojeni profesor Katoliške univerze v Lublinu in večletni vodja tamkajšnjega Ekumenskega inštituta, je po mnenju mnogih najboljši, zagotovo pa najizvirnejši poljski teolog. Velja za enega boljših poznavalcev pravoslavja in pashalne teologije, zadnja desetletja pa je predvsem vnet zagovornik upanja na vesoljno odrešenje, ki mu je posvetil tudi več knjig. Njegova stališča so že leta 1978, ko jih je prvič predstavil, izzvala »najzanimivejši in najbolj divji spor v povojni zgodovini poljske teologije«. Jeseni 2017 bo izšel slovenski prevod njegove knjige o...

Duh uboštva v življenju in delu matere Terezije

Milica Kač

ali: Bog me ni poklical, da bi bila uspešna, ampak da bi bila zvestaMati Tereza bi bila 27. avgusta 2010 stara sto let. Legenda krščanske karitativne dejavnosti dvajsetega stoletja. Ustanoviteljica reda misijonarke ljubezni (Missionaries of Charity). Ta red ima poleg številčnejšega dela, ki se posveča predvsem dejavni pomoči najbolj ubogim, tudi kontemplativno vejo, kjer je molitveno življenje še bolj v središču, kot je to mogoče pri sestrah, ki se kar najbolj posvečajo praktičnemu karitativnemu delu; obstaja pa tudi tudi moški red bratje ljubezni (Brothers of Charity). Poslanstvo tega danes že ogromnega in...

Sveti Frančišek

G. K. Chesterton

Le jongleur de Dieu[1]Mnogo znamenj in simbolov bi lahko uporabili, da bi nakazali, kaj se je v resnici zgodilo v duhu mladega pesnika iz Assisija. Seveda pa so ta znamenja in simboli istočasno preštevilni za izbor in preneznatni za zadovoljitev. Toda enega od njih morda lahko izrišemo z naslednjim majhnim in očitno prigodnim dejstvom: ko so Frančišek in njegovi posvetni tovariši uprizarjali svoje pesniške točke po mestu, so se imenovali trubadurji. Ko pa so nastopili Frančišek in njegovi duhovni tovariši, da bi opravljali svoje duhovno delo v svetu, jih je njihov vodja imenoval jongleurs de Dieu.[2]Do zdaj nismo rekli...

Izreki svetih puščavskih mater

Demétrios G. Tsámes, Jasna Hrovat

Meterikon – Dejanja in izreki svetih ženaMed zbirkami apoftegem, izrekov svetih puščavnikov, je najbolj znana abecedna zbirka z naslovom Gerontik ali Apoftegme svetih starcev, grško Tò gerontikón etoi Apophthégmata hagíon gerónton. Izreki so urejeni po abecednem redu imen svetih starcev, med katerimi je seveda velika večina moških – če smo natančni: med stodvaintridesetimi so le tri ženska imena, in sicer so to Teodora, Sara in Sinkletika.Med letoma 1990 in 1993 je Demétrios G. Tsámes izdal štiri knjige z naslovom Meterikón, v katerih so zapisane pripovedi in popisana življenja ‘svetih mater...

Soloviev’s Actuality

Gorazd Kocijančič

In his foreword to the Italian (and my Slovene) translation of the essay “Spiritual Foundations of Life”, Olivier Clément wrote: “Soloviev is truly a theologian (or religious philosopher) of modernity, which he transforms into postmodernity”.Since there is no doubt that, on the one side, Soloviev is the founder or at least one of the most prominent representatives of Russian religious philosophy who decisively outlined its further development and the breadth of issues it addresses, and that, on the other side, the contemporaneity of contemporary thought may be interpreted either as his (late) modernity or as...

Solovjovova aktualnost

Gorazd Kocijančič

Olivier Clément je v kratkem uvodu k italijanskemu (in slovenskemu) prevodu spisa »Duhovne osnove življenja« zapisal: »Solovjov je resnično teolog (ali religiozni filozof) modernosti, ki jo preobraža v postmodernost«.Z ozirom na to, da ni nobenega dvoma o tem, da je po eni strani Solovjov utemeljitelj ali vsaj eden od najpomembnejših predstavnikov ruske religijske filozofije, ki je merodajno določil njen poznejši razvoj in horizont vprašanj, ki si jih je zastavlja, in da po drugi strani sodobnost sodobnega mišljenja lahko razumemo bodisi kot njegovo (pozno) modernost ali pa kot postmodernost, se s to tezo približujemo...