Janko Orač – Colour and space

Katja Ceglar

Janko Orač belongs to the middle-aged generation of Slovene artists. In all these years he has managed to become a profilic artist in the field of graphic art and photography, which he nourishes parallel to his painting. He combines seperate art forms into a unified iconographic interpertation of motives. Last year’s summary exhibition in the Gallery of modern art in Celje uncovered a clear insight into the artist’s complete work. The exhibition included the most important works selected from different cycles, which are in fact combined with the iconographical motive of landscape. In some works this motive is more clearly...

Janko Orač – Barva in prostor

Katja Ceglar

Janko Orač sodi v srednjo generacijo slovenskih likovnih ustvarjalcev. Vzporedno s slikarskim delom svojega opusa ves čas plodno ustvarja v grafiki, ukvarja se z grafičnim oblikovanjem in fotografijo, pri čemer posamezne zvrsti sorodstveno povezuje enotno ikonografsko motivno opredeljevanje. Jasen vpogled v umetnikov obsežen slikarski opus je dala lanskoletna pregledna razstava v celjski Galeriji sodobne umetnosti, z izborom ključnih del iz posameznih ciklov, ki pa jih v osnovi združuje ikonografski motiv krajine, v posameznih delih jasneje prepoznaven (vendar ne v smislu geografske determiniranosti), v drugih močneje abstrahiran, v...