Zelo koristna razprava za igumana Leontija o svetih očetih, ki so živeli v puščavi Sketis, in o razločevanju

Kasijan Rimski (prev. Benjamin Bevc)

Obvezo, ki sem jo dal[1] preblaženemu škofu Kastorju, da opišem življenje svetih očetov in njihov nauk, sem deloma poravnal s spisi o samostanskih pravilih in o osmih zlih mislih, ki sem jih (naslovil) nanj, zdaj pa sem sklenil, prečastiti Leontij, da to obvezo v celoti izpolnim. Odkar sem izvedel, da nas je omenjeni škof zapustil in se preselil h Kristusu, sem menil, da moram dopolniti preostalo pripoved in jo poslati tebi, ki si ga nasledil v kreposti in, z Božjo (pomočjo), v skrbi za samostan.Ko sva torej jaz in sveti German, ki je bil od zgodnje mladosti moj duhovni prijatelj v šolah, v vojaški službi in v samotarskem...

Nikodemov uvod: Kasijan Rimski

Nikodem (prev. Gorazd Kocijančič)

Naš sveti oče Kasijan Rimski je živel pod vladavino Teodozija Majhnega, okrog leta 431. Med spisi, ki se jih je potrudil napisati, tu predstavljamo razpravi o osmih mislih in o razločevanju, saj iz njiju kapljata duhovna korist in milost. Nadvse modri Fotij ju omenja z naslednjimi besedami: »Druga razprava je naslovljena na istega (namreč Kastorja) in nosi naslov ‘O osmih mislih’. Obravnava požrešnost, nečistovanje, lakomnost, jezo, žalost, duhovno naveličanost , domišljavost in napuh. Ti spisi so koristni predvsem za tiste, ki so si izbrali asketski boj … Poleg tega sem bral tretjo razpravico … Ta uči, kaj je...