Zelo koristna razpra...

Kasijan Rimski (prev. Benjamin Bevc)

Obvezo, ki sem jo dal[1] preblaženemu škofu Kastorju, da opišem življenje svetih očetov in njihov nauk, sem deloma poravnal s spisi o samostanskih pravilih in o osmih zlih mislih, ki sem jih (naslovil) nanj, zdaj pa sem sklenil, prečastiti Leontij, da to obvezo v celoti izpolnim. Odkar...

Nikodemov uvod: Kasijan Rimski

Nikodem (prev. Gorazd Kocijančič)

Naš sveti oče Kasijan Rimski je živel pod vladavino Teodozija Majhnega, okrog leta 431. Med spisi, ki se jih je potrudil napisati, tu predstavljamo razpravi o osmih mislih in o razločevanju, saj iz njiju kapljata duhovna korist in milost. Nadvse modri Fotij ju omenja z naslednjimi besedami: »Druga razprava je naslovljena na istega (namreč Kastorja) in nosi naslov ‘O osmih mislih’. Obravnava požrešnost, nečistovanje, lakomnost, jezo, žalost, duhovno naveličanost , domišljavost in napuh. Ti spisi so koristni predvsem za tiste, ki so si izbrali asketski boj … Poleg tega sem bral tretjo razpravico … Ta uči, kaj je...