Rivelazione e conoscenza. Il contributo di Karl Barth

Andrea Aguti

Università di Urbino(Article from the symposium organized by International Institute Jacques Maritain, Trieste, in frame of Forum Orient-Occident in May 2004 in Rozzaco, Italy)1. Osservazioni preliminari Il concetto di rivelazione, com’è stato osservato in più occasioni[1], assume un rilievo indiscusso nella teologia cristiana contemporanea sia cattolica che evangelica al punto che, sotto certi aspetti, si può parlare addirittura di una sua inflazione[2]. Le motivazioni storiche di un simile rilievo sono sicuramente complesse anche se, sotto un profilo generale e di primo acchito, esso...

Barthovo Pismo Rimljanom – katarza evropskega človeka v duhu evangelija

Matjaž Črnivec

Barthovo življenje in delo Karl Barth je po mnenju mnogih najpomembnejši teolog dvajsetega stoletja ali vsaj nekdo, ki je imel ključno vlogo v razvoju teologije v tem stoletju. To priznavajo celo nekateri, ki zastopajo izrazito drugačna nazorska izhodišča. Zaradi tega je kratek uvod, kot je tale, lahko le približno in omejeno napotilo k spoznavanju s tem prodornim, radikalnim in v marsičem kontroverznim protestantskim mislecem. Za bralca, ki bi želel zvedeti več, naj omenim, da je v slovenskem prostoru Bartha že predstavil Marko Kerševan v svoji knjigi Vstop v...

Kratka razlaga pisma Rimljanom

Karl Barth

Evangelij kot človekova sprava z Bogom Božja razsodba, ki se je izvršila in razodela v Jezusu Kristusu, je po tem, kar nam je doslej povedalo Pismo Rimljanom, nedostopna in prikrita v obsodbi vseh ljudi (1,18–3,20), razglasitev vernih za pravične (3,21–4,25). Ta Božja razsodba je evangelij. Vendar je Pavel v 1,16 o evangeliju povedal še nekaj drugega. Nekaj odločilnega o njegovi vsebini in daljnosežnosti: je Božje vsemogočno delo rešitve za vsakega vernega. Že tam smo pripomnili: to ni kaka druga razsodba, ki bi bila še pridana prvi. Tej je enaka. Rešeni smo v...