Nikodemov uvod: Kalist in Ignacij

Nikodem (prev. Gorazd Kocijančič)

Nadvse sveti Kalist, konstantinopelski patriarh, ki je imel vzdevek Ksantopul, je bil na vrhuncu življenja okrog leta 1360 pod vladavino Andronika II. Paleologa. Postal je učenec Gregorja Sinajskega, katerega obsežen življenjepis je sestavil pozneje. Askezi se je posvečal na gori svetega imena, Atosu, v skitu Magula, ki leži nasproti samostana Filoteu. Z Markom, ki je bil v skrivnosti uvajan skupaj z njim, je preživel celih 28 let. Ignaciju, ki se tudi imenuje Ksantopul, je postal tako izjemno drag, da se je zdelo, kot da sta ena duša v dveh telesih. Pozneje je Kalist postal patriarh in je skupaj s svečeniki odšel v Srbijo zaradi...