Kabalističke poruke

Jasminka Domaš

Na putu mudrosti prvi je stupanj šutjeti. Drugi, naučiti slušati. Treći, toga se prisjetiti. Četvrti stupanj je u prakticiranju. A peti zahtjeva da to učenje prenosimo dalje.Kabalist Solomon Gabriol ( oko 1045. )ZNATI PRIMITI Da bismo znali primiti mudrost treba objediniti svoje duhovne i fizičke snage. Duhovno učenje nije zatvoreno u zidine i izvan tvojeg dosega. Mudrost kabale postoji već više od dvije tisuće godina. Ključevi tajnih odaja čekaju da budu pronađeni. Pripremi se za put kojim moraš proći. Jakovljevim ljestvama prelazit ćeš stupnjeve...